Een beeld zegt meer dan duizend woorden

“Ten einde kunst juist te kunnen omschrijven is allereerst nodig dat wij ophouden haar te beschouwen als een middel tot vermaak en dat wij haar gaan beschouwen als een van de levensvoorwaarden voor de mens. En als wij haar vanuit dit oogpunt bezien dan moet het ons duidelijk worden dat kunst een van de middelen van verkeer is tussen de ene mens en de andere”.   Leo Tolstoj