Verwijzers

Informatie voor verwijzers

Beeldende therapie is een behandel- en begeleidingsmethode voor mensen met psychosociale problemen en/of psychiatrische stoornissen. De therapie is er op gericht veranderings-, ontwikkelings-, stabilisatie- en/of acceptatieprocessen te bewerkstelligen. De therapie kan individueel plaatsvinden, maar er kan ook worden gewerkt in groepen of in zorgsystemen zoals ouder-kind, gezin of relatie. De beeldend therapeut gebruikt verschillende therapeutische invalshoeken, variërend van gedragstherapeutisch tot psychoanalytisch. Kenmerkend is de inzet van beeldende middelen. De behandeling/begeleiding wordt afgestemd op de cliënt.

Herkent u als bedrijfsarts, personeelsfunctionaris, re-integratiebegeleider, huisarts of psychotherapeut een of meerdere van de deze indicaties: uw cliënt kan geen woorden vinden voor zijn problematiek of ervaringen? Er is sprake van een taboe op praten of het benoemen van bepaalde ervaringen? Uw cliënt heeft moeite met verbaal abstraheren en reflecteren, of hij gebruikt juist te sterke verbaliteit en rationalisering als afweer? Of herkent u de volgende klachten bij uw cliënt: ADHD, angstklachten, burn-out, communicatieproblemen, depressie, dwangklachten, eetstoornissen, relatieproblematiek, onzekerheid, faalangst, pesten, agressie, spanningsklachten, traumatische ervaringen, negatief zelfbeeld, gedragsproblematiek, rouwverwerking, concentratieproblemen, seksueel misbruik, chronische pijn, somberheid, negatief zelfbeeld, persoonlijkheidproblematiek, geremdheid, gezinsproblematiek, rationaliseren, identiteitsproblematiek en grenzeloosheid. 
Dan is beeldende therapie een geschikte behandelmethode en kunt u uw cliënt verwijzen.

Traject

Doorgaans bestaat een traject uit een gesprek met verwijzer, intakegeprek met de cliënt, afhankelijk van de hulpvraag en het behandeldoel zes of twaalf zittingen, een evaluatie met de cliënt en rapportage aan de verwijzer gerelateerd aan functioneren en behandeldoel.

Mocht de hulpvraag of de indicatie niet duidelijk zijn, dan is er ook de mogelijkheid tot observatie. Als de cliënt elders onder behandeling is (geweest), dan is het raadzaam de beeldende behandeling hierop af te stemmen. Overleg met de andere behandelaar(s) is dan wenselijk. Beeldende praktijken houdt zich aan de AVG.

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen. Ook kunt u uw cliënt een afspraak laten maken voor een kennismaking.