Vergoedingen

Ziektekostenverzekeraars

Informeer bij je verzekeringsmaatschappij naar vergoeding voor beeldende therapie. Enkele maatschappijen geven een (gedeeltelijke) vergoeding, echter alleen met aanvullende pakketten. Beeldende therapie valt bij verzekeraars onder alternatieve therapieën. Ze wordt ook wel ‘creatieve therapie’ of ‘vaktherapie’ genoemd. De praktijk is aangesloten bij de FVB, NVBT, NFG en bij de RBCZ. 
De factuur kan achteraf worden gedeclareerd.
klik hier om alles te lezen over vergoeding vanuit jouw zorgverzekeraar.

DBC (diagnose behandelcombinatie

Een psychiater, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, psychotherapeut, specialist ouderengeneeskunde, verslavingsarts in profiel KNMG, klinisch geriater, verpleegkundig specialist GGZ en GZ-psycholoog mogen een DBC openen en dus een vaktherapeut aanwijzen tot behandelaar. Deze hoofdbehandelaar moet bekwaam zijn om cliënten te classificeren volgens de DSM-IV systematiek
Een vaktherapeut mag ingezet worden door de hoofdbehandelaar om 20% van de specialistische (2e lijns) behandeling uit te voeren. Vraag bij je hoofdbehandelaar na of hij/zij deze constructie kan uitvoeren.

WMO-Jeugdwet

Wanneer de Beeldende therapie wordt ingezet vanuit de WMO-Jeugdwet vindt er een indicatie voor behandeling of een specialistische begeleiding door het sociale wijkteam en/of de huisarts plaats. De tijdsduur en de tarieven zijn op voorhand door de gemeente vastgesteld. Beeldende praktijken is een gecontracteerde zorgaanbieder binnen MGR Sociaal domein Noord limburg. Zeven gemeenten in de regio Limburg-Noord (Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray) werken samen op het gebied van participatie, jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning.

Persoonsgebonden budget (PGB)

Mensen die op grond van hun psychische problemen recht hebben op een persoonsgebonden budget kunnen voor activerende begeleiding gebruik maken van beeldende therapie. Dat is het geval als de therapie is gericht op voorkomen van verergering of herstel van gedrags- of psychische problematiek. Dit PGB is aan te vragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Voor meer informatie PGB

Wet langdurige zorg (WLZ)

Mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben, kunnen toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Voor de mensen waar het om gaat, betekent toegang tot de Wlz dat ze dan voor lange termijn duidelijkheid hebben over waar ze aan toe zijn. Ze hoeven niet steeds opnieuw aan te tonen dat ze intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben en krijgen zekerheid dat goede zorg voor de lange termijn is geregeld. Voor meer informatie (WLZ)

Bijstand

Bijstandswet: als je een minimum inkomen hebt en wanneer de zorgverzekering de therapie niet meer vergoed kun je een aanvraag doen bij de bijstand (met name als de therapie de kans op betaald werk vergroot). Hiervoor is een medische verklaring van de huisarts nodig. Als je een minimum inkomen hebt, bijv. als je in de bijstand zit en/ofschulden hebt, kan er een beroep worden gedaan op het noodfonds/armoedefonds inbetreffende gemeente. Of er vergoeding wordt toegekend en hoe hoog deze vergoeding is is afhankelijk van jouw situatie. Je kunt zelf een beroep doen op het noodfonds. De therapeut zal dan met jouw toestemming gevraagd worden om te onderbouwen waarom therapie noodzakelijk is, met welke frequentie en wat de kosten zijn. Het noodfonds zal in de meeste gevallen uitbetalen aan de therapeut.

Werkgever

In het geval van arbeid gerelateerde problematiek kun je een beroep doen op je werkgever. Aanvragen via je werkgever of bedrijfsarts.

Studenten

Voor studenten aan hogescholen en universiteiten bestaan er mogelijkheden om therapievergoedingen te krijgen. De client kan dit zelf navragen bij de schooldecaan.

UWV

Indien je een uitkering hebt via het UWV is het in sommige gevallen ook mogelijk om een vergoeding te vragen onder de noemer van ‘reïntegratie therapie’. Deze is door de cliënt zelf aan te vragen.

Zelf betalen 

Wanneer vergoeding via de zorgverzekeraar, werkgever of vergoeding uit het DBC (Diagnose Behandel Combinatie) niet aan de orde is, kun je ervoor kiezen om een vaktherapeutische behandeling zelf te betalen. Gemaakte therapiekosten kun je als bijzondere ziektekosten via de belasting terugvragen. De berekening van het drempelbedrag verschilt per jaar: Belastingdienst.

Andere mogelijkheden voor vergoeding

Komen je problemen voort uit een oorlogstrauma? Dan heb je misschien recht op de Wet uitkeringen burger- oorlogsslachtoffer 40-45 WUF. Dat geldt ook voor de tweede generatie.